13.1.11

Lõuna-Eesti Asi tahab ajamist, laske käia

Avalik konkurss programmi "Vana Võrumaa kultuuriprogramm 2010-2013" projektidele aastal 2011.

Programmi üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa võru keele ja kultuuri säilimisele ja arengule nii vanal Võrumaal kui väljaspool seda. Lisaks autentse pärimuskultuuri hoidmisele ja taaselustamisele pööratakse erilist tähelepanu võru keele ja kultuuri kaasaegsetele väljunditele. Programm toetab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni eesmärkide täitmist.

Vastavasisulisi taotlusi võivad esitada asutused ja organisatsioonid.

Programmi täieliku teksti ning projektitoetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi veebilehel.

Taotlused tuleb esitada selleks ette nähtud blanketil, mis on kättesaadav siit.

Taotluste esitamise tähtaeg: 11. veebruar 2011.a.

Taotlused esitada Kultuuriministeeriumisse aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna min@kul.ee

Lisainfo:
Merje Müürsepp
Kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist
Tel 628 2381
merje.myyrsepp<ätttt>kul.ee


******

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja 2011.aasta esimese projektitoetuse taotlusvooru alljärgnevatest meetmetest rahastuse saamiseks:

Meede 1: HUVITEGEVUSE VõIMALUSTE SUURENDAMINE
Meede 2: MILJööVääRTUSE JA PäRIMUSKULTUURI SäILITAMINE JA LOOMINE
Meede 3: ETTEVõTLUSE ARENDAMINE
Meede 4: KOOSTöö ARENDAMINE

Voor on avatud 14. veebruar kuni 1. märts 2011.a.

Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina, Värska ja Piirisaare vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

TAOTLUSE ESITAMISE TäHTAEG paberkandjal ja lisaks elektrooniliselt on 1.märts 2011. a.

Täpsem info taotlemise ja nõustamise kohta: www.piiriveere.ee

Sildid: ,

web page hit counter Blog.tr.ee