19.5.15

Illegaalsed tõlked 11.

"Meremiis"

Seemann - (Rammstein) Nina Hageni ja Apocalüptika versiooni järgisetokeelne tõlge Aapo Ilves

Taah uut mu laiv,
om torm jo tiil
ja nakas üü.

Taah uut mu laiv,
sääl vaba om
üts kotus viil.

Kiä sinno hoit?
Ku ütsi jäät,
om minek iih.


Sa saisat taah,
koh latõrn läükäs
ja silmist vällä
tsilgus ikk.

Om päiv jo maah,
üü hinnäst näütäs,
puhk lehti tuul,
om süküs pikk.


Taah uut mu laiv,
om kipper kimmäs,
kurb ta miil.

Taah uut mu laiv,
tal hõl´ahus
om tüürimiis.Sa saisat taah,
koh latõrn läükäs
ja silmist vällä
tsilgus ikk.

Om päiv jo maah
üü kündlit läütäs,
puhk lehti tuul,
om süküs pikk.


Koh egä jutt
tuu imä miilde,
om hallus aig
ku rõivas üll.

Sõs ütsi jäät
sa mere viirde,
om hengeh vaiv
ja sul om külm.

Sildid:

web page hit counter Blog.tr.ee